top of page

Polityka Prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych przez Małgorzatę Bartkiewicz, prowadzącego działalność w zakresie pracy z psami. Rozumiemy wagę ochrony danych osobowych i jesteśmy zobowiązani do ich ochrony i przetwarzania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Zakres Danych Osobowych

Pobieram następujące dane osobowe:

 • Imię

 • Numer telefonu

 • Adres e-mail

 • Adres zamieszkania

3. Cel Zbierania Danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu:

 • Ustalenia warunków spotkania

 • Dalszego kontaktu z klientem

 • Wysłania raportu pokonsultacyjnego

4. Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązuję się do ochrony i bezpiecznego przechowywania zebranych danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych.

5. Udostępnianie Danych

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym trzecim stronom, chyba że jest to wymagane przez prawo.

6. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych

 • Sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe

 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 • Ograniczenia przetwarzania

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Przenoszenia danych

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy co.mysli.pies.@gmail.com

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będę informować drogą mailową.

 
 
bottom of page