top of page

Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej co.mysli.pies.pl oraz wypełnienie kwestionariusza przedkonsultacyjnego. Kwestionariusz przesyłany jest do uczestnika drogą mailową do 48 godzin po wypełnieniu formularza na stronie internetowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych (zajęcia komunikacyjne, spacery socjalizacyjne, tropienie użytkowe) jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej co.mysli.pies.pl.

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza przesyłanego przez organizatora. 

4. Wypełnienie formularza na stronie internetowej nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu. Potwierdzenie rezerwacji przesyłane jest drogą mailową do 48 godzin po wypełnieniu formularza na stronie internetowej. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy jak najszybciej poinformować organizatora drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku korzystania z pakietów w zajęciach grupowych (spacery socjalizacyjne, tropienie użytkowe) istnieje możliwość odrobienia jednego spotkania w innym terminie dostępnym w kalendarzu. 

6. Ilość miejsc na zajęciach grupowych jest ograniczona. 

7. Zajęcia grupowe mogą zostać odwołane przez organizatora ze względu na brak zainteresowania. 

8. Jeżeli pies jest agresywny w stosunku do psów lub ludzi, należy poinformować organizatora przed zajęciami.

9. Zajęcia odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Podczas zajęć psy pozostają w obrożach lub w szelkach i są na smyczy lub lince. 

11. Psy uczestniczące w zajęciach powinny być zdrowe i posiadać komplet szczepień. Opiekun powinien posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie i może zostać poproszony o okazanie go. 

12. W przypadku wystąpienia cieczki u suki należy jak najszybciej poinformować organizatora zajęć. 

13. Zajęcia oraz konsultacje odbywają się na ogólnodostępnych terenach. Opiekun decyduje się na udział w spotkaniach na własną odpowiedzialność. Organizator zajęć nie może w pełni zagwarantować braku zagrożeń dla psów. Opiekun zobowiązuje się do nie wnoszenia roszczeń w przypadku zachorowania lub śmierci psa.
14. Biorący udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na utrwalanie wizerunku osoby oraz psa przez organizatorów oraz ich późniejsze wykorzystanie w mediach społecznościowych.

Zajęcia komunikacyjne - dodatkowe punkty

15. Zajęcia odbywają się z psem organizatora zajęć. 

16. Podczas zajęć komunikacyjnych nie należy mieć przy sobie smaczków dla psa. 

17. Podczas zajęć komunikacyjnych nie należy wydawać psu komend takich jak siad, waruj itp. 

 

Spacery socjalizacyjne - dodatkowe punkty

18. Możliwość uczestnictwa w spacerach jest zarezerwowana dla osób, które uczestniczyły już w zajęciach komunikacyjnych lub konsultacji behawioralnej z organizatorem. Podczas spacerów psy nie powinny wchodzić ze sobą w bezpośrednie interakcje, bez wyraźnej zgody organizatora. 

Tropienie użytkowe - dodatkowe punkty

19. Podczas zajęć z tropienia użytkowego psy oczekują na swoją kolej w samochodach opiekunów lub pod opieką dodatkowej osoby. 

20. Psy uczestniczące w zajęciach nie powinny wchodzić ze sobą w bezpośrednie interakcje bez wyraźnego polecenia organizatora. 

21. Przed zajęciami pies powinien być po spacerze fizjologicznym.

Spotkania indywidualne - dodatkowe punkty

22. W przypadku spotkań odbywających się w miejscu zamieszkania klienta, obowiązuje dodatkowa opłata za dojazd powyżej 15km (powyżej 15km -> 1km = 1.5zł w obie strony).

23. Dodatkową dopłatę ustalamy przed spotkaniem, po wysłaniu przez klienta kwestionariusza przed konsultacją. 

 

 

 

 

 

 
bottom of page